از آنجا که سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی -کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی-کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی-کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد.

نقش و توانایی

» انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات دولتی

» انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها

» حسابرسی شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی

» طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و مالی

آینده شغلی

» حسابدار در موسسات بزرگ

» حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ

» حسابدار دولتی

» حسابدار عمومی در موسسات

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۲) ۲
۲ تربیت بدنی (۲) ۱
۳ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲
۴ متون اسلامی ۲
۵ تاریخ اسلام ۲

 

دروس اصلی پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ برنامه ریزی و توسعه ۳
۲ آمار و احتمالات ۳
۳ ریاضی کاربردی ۳

 

دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ پژوهش عملیاتی (۱) ۲
۲ پژوهش عملیاتی (۲) ۲
۳ مدیریت تولید ۳
۴ مدیریت مالی (۲) ۳
۵ سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۲
۶ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ۲
۷ مالیه عمومی ۲
۸ پول و ارز و بانکداری ۲
۹ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری ۳
۱۰ امور مالی بین المللی ۲

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری میانه ۴
۲ حسابداری پیشرفته (۱) ۳
۳ حسابداری پیشرفته (۲) ۳
۴ مباحث جاری در حسابداری ۲
۵ حسابداری صنعتی (۳) ۳
۶ حسابداری دولتی (۲) ۳
۷ حسابرسی (۲) ۳
۸ پروژه مالی (۲) ۳
۹ زبان تخصصی (۲) ۲
۱۰ کارآموزی ۳

 

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته (مرتبط) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته (نامرتبط) اینجا کلیک کنید.