رشته نقاشی یکی از گرایشهای اساسی هنرهای تجسمی است که به طور کلی به تربیت کارشناسان آشنا با خلاقیت های هنری در عرصه هنر نقاشی می پردازد. در هنر نقاشی احساس و جوشش درونی و درک زیبا شناسی هنرمند نسبت به هستی و جهان پیرامون از طریق سازمان بخشی شکل ها و رنگ ها، در ترکیب های متنوع نشان داده می شود. در این هنر قابلیت های فردی یا جمعی (در نقاشی دیواری به صورت گروهی) بروز پیدا می کند.

- تربیت افراد آشنا با نقد و تجزیه و تحلیل آثار نقاشی، مبتنی بر آموزه های اسلامی
- تربیت نسلی که بتواند با تکیه به دانش هنری، حافظ فرازهایی شاخص از میراث هنرهای تصویری ملت خود باشد و بتواند در آینده هنر نقاشی را در زندگی اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ملت خود به کار گیرد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این رشته با آشنایی نسبت به اصولی و مبانی نظری و فنی هنر نقاشی، می توانند در زمینه های آموزشی مشارکت نمایند:

» راه اندازی کارگاه های شخصی
» راه اندازی بخشهای هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
» فعالیت در زمینه های زیباسازی شهرها و امکنه
» آموزش در نهادها، سازمانها و مراکز هنری
» طراحی و اجرای پروژه های هنری

تعداد و نوع واحدهای درسی

عنوان تعداد واحد
دروس عمومی ۲۲
دروس پایه ۲۰
دروس اصلی/ تخصصی ۸۲
دروس اختیاری ۱۰
پروژه نهایی ۶

فهرست دروس رشته نقاشی در مقطع کارشناسی

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۱) (مبدأ و معاد) ۲
۲ اندیشه اسلامی (۲) (نبوت و امامت) ۲
۳ اخلاق اسلامی ۲
۴ انقلاب اسلامی ایران ۲
۵ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲
۶ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۷ زبان فارسی ۳
۸ زبان انگلیسی ۳
۹ تربیت بدنی (۱) ۱
۱۰ ورزش (۱) ۱
۱۱ دانش خانواده و جمعیت ۲

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مبانی هنرهای تجسمی (۱) ۳
۲ مبانی هنرهای تجسمی (۲) ۳
۳ طراحی (۱) ۳
۴ طراحی (۲) ۳
۵ آشنایی با هنر در تاریخ (۱) ۲
۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۲) ۲
۷ هنر و تمدن اسلامی ۲
۸ هندسه مناظر و مرایا ۲

 

دروس اصلی/ تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ تاریخ عمومی نقاشی (۱) ۲
۲ تاریخ عمومی نقاشی (۲) ۲
۳ تاریخ عمومی نقاشی (۳) ۲
۴ تاریخ عمومی نقاشی (۴) ۲
۵ نقاشی دیواری ۳
۶ تجزیه و تحلیل نقاشی ۲
۷ طراحی آناتومی(۱) ۳
۸ طراحی آناتومی(۲) ۳
۹ طراحی (۳) ۳
۱۰ طراحی (۴) ۳
۱۱ طراحی (۵) ۳
۱۲ طراحی (۶) ۳
۱۳ طراحی (۷) ۳
۱۴ نقاشی (۱) ۳
۱۵ نقاشی (۲) ۳
۱۶ نقاشی (۳) ۳
۱۷ نقاشی (۴) ۳
۱۸ نقاشی (۵) ۳
۱۹ نقاشی (۶) ۳
۲۰ نقاشی (۷) ۳
۲۱ چاپ دستی ۲
۲۲ حجم ۲
۲۳ نقاشی ایرانی ۳
۲۴ آبرنگ ۲
۲۵ فنون تصویر سازی ۲
۲۶ ترکیب مواد در نقاشی ۲
۲۷ تجزیه تجسمی (۱) ۳
۲۸ تجزیه تجسمی (۲) ۳
۲۹ عکاسی دیجیتال ۲
۳۰ نقاشی دیجیتال ۲
۳۱ تجزیه، تحلیل و نقد هنرهای تجسمی ۲
۳۲ روش تحقیق در هنرهای تجسمی ۲

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مرمت آثار نقاشی ۲
۲ چاپ دستی تخصصی ۲
۳ هنر در دنیای کودکان ۲
۴ صحنه آرائی ۲
۵ آشنایی با کاربرد هنرهای سنتی در نقاشی معاصر ۲
۶ سفال ۲
۷ چیدمان و احجام محیطی ۲
۸ نقوش سنتی و کاربردهای آن ها در نقاشی معاصر ۲
۹ کاریکاتور ۲
۱۰ انسان، طبیعت، طراحی ۲
۱۱ گریم ۲
۱۲ مبانی نقاشی دینی ۲
۱۳ ارتباط تصویری ۲
۱۴ نقاشی و نقاشان معاصر ۲
۱۵ عروسک سازی ۲
۱۶ حکمت و هنر اسلامی ۲

* دانشجو لازم است در طول دوره تا ۱۰ واحد از دروس این جدول را به عنوان درس اختیاری را بگذراند.
* دانشجو می تواند جهت دروس اختیاری از درس های اصلی گروه های تئاتر و نمایش، موسیقی و گرافیک و تصویرسازی اخذ نمایند.

 

پروژه نهایی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ پروژه نهایی ۶