مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیتم های مالی و ارائه راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکتها.

در واقع مهندسی مالی ترکیبی ار علوم: مدیریت مالی  ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات می باشد.

تفاوت عمده رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی تاکید و تمرکز این رشته بر تحلیل های ریاضی است و فقدان این ابزار در رشته مدیریت مالی در کشور محسوس است.

 

اهداف و چشم انداز

۱- استفاده از فنآوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری

۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خرانه داری

۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مذیریت ریسک

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

» صنایع بانکداری خصوصا بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندسی مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک

» در حوزه تحقیقات و مشاوره مالی

» کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار

» در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها

» در شرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه

» طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی

» کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی مالی

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد مهندسی ۳
۲ آمار مهندسی ۳
۳ تحقیق در عملیات ۳

 

دروس تخصصی الزامی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ فرآیندهای تصادفی ۳
۲ اصول مهندسی مالی ۳
۳ مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری ۳
۴ مدیریت و تحلیل ریسک مالی ۳

 

دروس تخصصی اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ برنامه ریزی راهبردی ۳
۲ تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ۳
۳ اقتصادسنجی ۳
۴ بازارهای مالی اسلامی ۳
۵ بازارهای مالی با درامد ثابت ۳
۶ بازارهای مالی نوظهور ۳
۷ برنامه ریزی غیرقطعی ۳
۸ سری های زمانی مالی ۳
۹ طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی ۳
۱۰ فرایندهای احتمالی پیشرفته در سیستم های مالی ۳
۱۱ فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ۳
۱۲ مدیریت سرمایه گذاری ۳
۱۳ مباحث منتخب در سیستم های مالی ۳
۱۴ * مباحث پیشرفته در سیستم های مالی (۱) ۳
۱۵ * مباحث پیشرفته در سیستم های مالی (۲) ۳

* با پیشنهاد استاد راهنما و تائید کمیته تحصیلی دانشکده
هر دانشجو می بایست ۴ درس از دروس فوق را اخد نماید.

 

دروس سمینار و پایان نامه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ سمینار سیستم های مالی ۳
۲ پایان نامه ۳

برای دانشجویان آموزش محور پایان نامه با دو درس ۳ واحدی جایگزین می گردد.

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی مقطع کارشناسی ارشد (مرتبط) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی مقطع کارشناسی ارشد (نامرتبط) اینجا کلیک کنید.