یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت، مدیریت مالی است. هدف رشته مدیریت مالی، مدیریت نقدینگی و پول، افزایش سوددهی است. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مدیریت مالی، با ادامه تحصیل در مقطع ارشد، اطلاعات خود را در زمینه تئوری های نوین مالی و این چنین زمینه ها افزایش می دهند و می توانند در سمت های شغلی بهتری مشغول به کار شوند. فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.
دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در این دوره دانشجویان با تئوریهای نوین مدیریت مالی و کاربرد آن و کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی آشنا می‌شوند.

نقش و توانایی شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در این دوره، علاوه بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت مالی با زمینه های نوین در این رشته و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزایش قدرت تحلیل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ویژگیهای این دوره می باشد.

برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

دروس پیش نیاز
ردیف عنوان درس تعداد واحد کل ساعت ساعت نظری ساعت عملی پیش نیاز یا زمان ارائه درس
۱ زبان تخصصی پیشرفته ۳ ۵۱ ۵۱ ---- ----
۲ آمار کاربردی پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۳ کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۲ ۳۴ ۱۷ ۱۷ ----
۴ روش تحقیق پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۵ مدیریت رفتار سازمانی ۳ ۵۱ ۵۱ ---- ----
جمع ۱۲ ۲۰۴ ۱۸۷ ۱۷

 

دروس اصلی و تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد کل ساعت ساعت نظری ساعت عملی پیش نیاز یا زمان ارائه درس
۱ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۳ ۵۱ ۵۱ ---- ----
۲ مدیریت مالی پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- (۱)
۳ بررسی موارد خاص در مدیریت مالی ۲ ۳۴ ۳۴ ---- (۲)
۴ حسابداری مدیریت ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۵ بازار پول و سرمایه ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۶ مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۷ سازمانهای پولی و مالی ۲ ۳۴ ۳۴ ---- (۲و۵)
۸ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- (۶)
۹ سیستم های اطلاعات مدیریت ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۱۰ پژوهش عملیاتی پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۱۱ سمینار مالی ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۱۲ تئوری های مدیریت پیشرفته ۲ ۳۴ ۳۴ ---- ----
۱۳ اقتصاد مدیریت ۳ ۵۱ ۵۱ ---- ----
۱۴ پایان نامه ۴ ۶۸ ---- ۶۸ ----
جمع ۲۲ ۵۵۴ ۴۷۶ ۶۸

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی کارشناسی ارشد مدیرت مالی (مرتبط) اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی کارشناسی ارشد مدیرت مالی (غیر مرتبط) اینجا کلیک کنید.