دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش مدیریت است و هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، سازمان ها، اداره ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی جهت استفاده از روشهای علمی مدیریت همراه با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.

یکی از وظایف مدیران در فرآیند مدیریت، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاست های برنامه ریزی شده می باشد و میزان موفقیت آنان به روش های جلب و عملکرد کارکنان بستگی دارد، فرآیند مدیریت و نظریه هایی نوین دستاوردهای تازه، متوجه بهبود فضای انسانی سازمان، تامین رضایت فردی و شغلی کارکنان و افزایش کارایی و ارتقاء سطح بهره وری در سازمان می باشد.
مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم در چگونگی استفاده از منابع در سازمان دخالت ندارند اما می تواند با طراحی برنامه ها و سیستم هایی در مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری در سازمان نقش مؤثر داشته باشد.

اهمیت و ضرورت

آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از مؤسسات صنعتی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.

آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و صنعتی جامعه و کوشش در رفع آن مؤثر باشد.

اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی.

نقش و توانایی

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسایل نظری مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ۲ سال است که تمامی درس های آن به مدت ۴ نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی ۱۶ هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است. دانشجویانی که دوره های تحصیلی قبلی آنان غیر مرتبط باشد با توجه به گذراندن دروس کمبود می توانند حداکثر ۵ نیمسال تحصیلات خود را به پایان برسانند.

فهرست دروس کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی

کلیه دروس دوره
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ دروس جبرانی بدون احتساب واحد
۲ دروس عمومی ۹
۳ دروس پایه ۱۲
۴ دروس اصلی ۱۵
۵ دروس تخصصی ۲۹
۶ دروس اختیاری ۱۰

 

دروس کمبود (با تشخیص کمیته ارزیابی گروه مدیریت)
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد خرد ۳
۲ آمار و کاربرد آن در مدیریت (۱) ۳
۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) ۳
۴ تحقیق در عملیات (۲) ۳
۵ کارسنجی و روش سنجی ۳
۶ کنترل کیفیت آماری ۳
۷ زبان تخصصی (۱ و ۲) ۲

 

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ معارف اسلامی (۲) ۲
۲ تاریخ اسلام ۲
۳ متون اسلامی ۲
۴ ریشه های انقلاب اسلامی ۲
۵ تربیت بدنی (۲) ۱

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اقتصاد کلان ۳
۲ آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲) ۳
۳ سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۳
۴ اصول حسابداری (۳) ۳

 

دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مدیریت منابع انسانی ۳
۲ تحقیق در عملیات (۳) ۳
۳ مدیریت مالی ۳
۴ حسابداری صنعتی (۱) ۳
۵ بازاریابی و مدیریت بازار ۳

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ حسابداری صنعتی (۲) ۳
۲ حسابداری صنعتی (۳) ۳
۳ طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری ۳
۴ بررسی اقتصادی طرح های صنعتی ۳
۵ زبان تخصصی (۳ و ۴) ۲
۶ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۳
۷ مدیریت در منابع اسلامی (قرآن،نهج البلاغه،روایات) ۲
۸ برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیت ها ۳
۹ بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ۳
۱۰ پروژه ۲
۱۱ کارآموزی ۲

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ فنون تجزیه و تحلیل طراحی سیستم ها ۳
۲ برنامه ریزی استراتژیک ۳
۳ روابط صنعتی ۳
۴ برنامه ریزی کسب و کار ۲
۵ بازاریابی بین المللی ۳
۶ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۳
۷ مدیریت نوآوری و تکنولوژی ۳
۸ روانشناسی صنعتی ۳
۹ کنترل پروژه ۲
۱۰ روش تحقیق در مدیریت اسلامی ۲
۱۱ تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام ۲
۱۲ مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی ۲
۱۳ تاریخ مدیریت و تشکیلات در اسلام ۲
۱۴ مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی ۲

 

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.