هدف از برگزاری دوره کارشناسی پیوسته طراحی لباس تربیت افرادی است که با در نظر گرفتن نیازهای طراحی و بهره گیری از ماشین آلات موجود بتوانند نیازهای طراحی لباس- طراحی الگو- برش و دوخت را در تولید برطرف سازند. این افراد با فراگیری مبانی علوم نظری مورد نیاز و کسب مهارت های علمی در حد بسیار مطلوب می توانند نیاز روز افزون جامعه را در زمینه طراحی لباس برای قشرها، مشاغل و سنین مختلف پاسخگو باشند و نیازهای بخش بازار را برطرف نمایند و در افزایش کارایی افراد تحت نظر خود در واحدهای تولیدی و توسعه بهره وری مفید مؤثر واقع شوند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

طراحان لباس قادر خواهند بود در بخش طراحی لباس، بخش طراحی الگو، بخش برش، دوخت و خط تولید، فعالیت و نظارت نموده و سرپرستی کارگاه های مربوطه را به عهده گیرند.
این افراد با توجه به سرعت چشمگیر تحولات هنر طراحی در بخش صنعت در دنیا باید قادر به تطبیق توانایی های خویش بوده و بتوانند مشکلات این صنعت را مرتفع سازند.
فارغ التحصیلان این رشته دارای توانایی های زیر می باشند:

» اداره امور کارگاه های تولید لباس
» راه اندازی واحدهای تولید لباس در بخش غیر دولتی
» راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولید لباس
» برنامه ریزی تولید در کارگاه ها و کارخانجات پوشاک
» سایزبندی الگو
» تدریس دروس مربوطه در دبیرستان های فنی و حرفه ای، کارودانش و هنرستان
» رفع اشکالات کارگران در حین کار

تعداد و نوع واحدهای درسی

تعداد کل واحهای درسی دوره کارشناسی طراحی لباس ۱۳۴ واحد و به شرح زیر است:

عنوان تعداد واحد
دروس عمومی ۲۱
دروس پایه ۲۵
دروس اصلی ۳۵
دروس تخصصی ۴۶
دروس اختیاری ۶

فهرست دروس رشته طراحی لباس در مقطع کارشناسی

۵انقلاب اسلامی ایران۲

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۱) (مبدأ و معاد) ۲
۲ اندیشه اسلامی (۲) (نبوت و امامت) ۲
۳ اخلاق اسلامی ۲
۴ متون اسلامی ۲
۶ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲
۷ متون اسلامی (آموزش زبان عربی) ۲
۸ زبان فارسی ۳
۹ زبان انگلیسی ۳
۱۰ تربیت بدنی (۱) ۱
۱۱ ورزش (۱) ۱
۱۲ دانش خانواده و جمعیت ۱

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مبانی هنرهای تجسمی (۱) ۳
۲ مبانی هنرهای تجسمی (۲) ۳
۳ طراحی (۱) ۳
۴ طراحی (۲) ۳
۵ آشنایی با هنر در تاریخ (۱) ۲
۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۲) ۲
۷ هنر و تمدن اسلامی (۱) ۲
۸ هنر و تمدن اسلامی (۲) ۲
۹ آشنایی با هنرهای سنتی ۲
۱۰ آشنایی با هنرهای معاصر ۲
۱۱ عکاسی پایه ۲

 

دروس اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ تاریخ پارچه و نساجی ۲
۲ تاریخ پوشاک ایران ۲
۳ تاریخ پوشاک جهان ۲
۴ شناخت الیاف و پارچه ۲
۵ دوخت سنتی ۲
۶ کاربرد رایانه در طراحی لباس ۲
۷ کاربرد رایانه در طراحی الگو ۲
۸ الگوسازی روی مانکن (۱) ۲
۹ الگوسازی روی مانکن (۲) ۲
۱۰ بررسی آثار طراحان لباس ۲
۱۱ روش تحقیق ۲
۱۲ مدیریت تولید ۲
۱۳ بافت پارچه ۲
۱۴ چاپ پارچه ۲
۱۵ طراحی لباس مقدماتی ۲
۱۶ جامعه شناسی هنر ۲
۱۷ آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ۲
۱۸ عفاف و حجاب ۲

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ طراحی لباس (۱) ۳
۲ طراحی لباس (۲) ۳
۳ طراحی لباس (۳) ۳
۴ طراحی لباس (۴) ۳
۵ الگو سازی (۱) ۲
۶ الگو سازی (۲) ۲
۷ الگو سازی (۳) ۲
۸ الگو سازی (۴) ۲
۹ دوخت (۱) ۲
۱۰ دوخت (۲) ۲
۱۱ دوخت (۳) ۲
۱۲ دوخت (۴) ۲
۱۳ ارائه نمایش مد ۲
۱۴ سایز بندی ۲
۱۵ الگو سازی و دوخت لباس کودک ۲
۱۶ طراحی لباس کودک و نوجوان ۲
۱۷ زبان تخصصی ۲
۱۸ کارآموزی ۲
۱۹ پروژه نهایی ۴

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ هندسه نقوش ۲
۲ نمادشناسی ۲
۳ کاربرد رنگ و پارچه در طراحی لباس ۲
۴ بازاریابی و اقتصاد ۲
۵ طراحی الگو در بخش صنعت ۲
۶ عکاسی (۲) ۲
۷ تجزیه و تحلیل آثار هنری ۲
۸ مبانی رایانه ۲
۹ طراحی لباس آقایان ۲
۱۰ الگوسازی لباس آقایان ۲