دکتر علی سلیمانی

مدرک تحصیلی: دکتری امنیت اطلاعات
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی: رمزنگاری، امنیت شبکه، شبکه های سیار، رایانش ابری
صفحه اختصاصی: https://w3.iranian.ac.ir/soleymani