دکتر محمدرضا پنداشته پور

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
مرتبه علمی: استادیار
علایق پژوهشی: فلسفه حقوق ، فقه ، حقوق تکنولوژی و استارت آپ ها