دکتر جواد عین آبادی

دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سوابق: مدیر عامل و عضو هیات مدیره قبلی شرکت سرمایه گذاری نیرو (و نیرو)، مدرس دانشگاه و تحلیلگر حوزه بانک و بازار سرمایه