روانشناسی با زندگی انسان مدرن پیوندی نا گسستنی ایجاد کرده است. در عصر جدید، بسیاری از افراد به این نتیجه رسیده اند که بهره گیری از تخصص یک مشاور و روانشناس در دوره های مختلف زندگی، می تواند بسیار مفید و کارامد باشد. در دنیای مدرن، مشکلات خانوادگی، تعارضات زناشویی، مشکلات تحصیلی و شغلی، مشکلات فرزندپروی، مشکلات همسرگزینی و ... رو به رشدند و حل این مشکلات با کمک و راهنمایی حرفه ای یک روانشناس و مشاور بسیار موثرتر خواهد بود. ایجاد گرایش ها و آموزش های تخصصی در این حوزه و به دنبال آن تاسیس مراکز حرفه ای و تخصصی که در زمینه های مختلف روانشناسی در کشور ایجاد شده است، موید نیاز و استقبال رو به رشد جامعه در بهره گیری از خدمات روانشناسی و مشاوره در کشور می باشد.

روانشناسی علمی است که به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرآیندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوق الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روشهای  تجربی، عقلی و حیاتی می پردازد.

هدف از دوره کارشناسی روانشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت شناسی و فیزیولوژیک با توجه به فرهنگ بومی و دینی کشور به منظور توانمند سازی دانشجو در حیطه های دانشی، بینشی، و توانشی و کاربرد آنها در زندگی فردی و اجتماعی است.

اهداف جزیی رشته روانشناسی:

» فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی روانشناسی در حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، شخصیت، شناختی، مشاوره و فیزیولوژیک
» آشنایی با نظریه ها و رویکردهای متفاوت در روان شناسی و مقایسه آنها با یکدیگر
» آشنایی با فلسفه روانشناسی با نگاه انتقادی
» آشنایی با تاریخچه و اندیشه های روانشناختی
» آشنایی و کسب مهارت در استفاده از روش های پژوهشی کمی و کیفی
» آشنایی با مشاوره، مصاحبه و روش های تخصصی ارزیابی در روانشناسی
» آشنایی و کسب مهارت برای مداخله در کاهش آسیب های روانی، اجتماعی و اخلاقی
» آشنایی با متون تخصصی روانشناسی به زبان اصلی
» آشنایی با نرم افزارهای تخصصی و کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

 

تلفیق و تجمیع گرایش ها:

در این برنامه، دوره کارشناسی روانشناسی، بدون گرایش های موجود (بالینی، عمومی، صنعتی، سازمانی،‌کودکان استثنایی و مشاوره) ارائه شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده که دانش آموخته گان در هر موقعیت شغلی که قرار بگیرد، بتواند از اطلاعات و مطالب ارائه شده در دوره، به خوبی بهره مند گردد و کارایی قابل قبولی داشته باشد.

 

فارغ التحصیلان این رشته دارای توانایی های زیر خواهند بود:

» پژوهش پیرامون موضوع های بنیادی روانشناسی در قالب ارائه طرح های پژوهشی که با نظارت متخصصان بالاتر صورت می گیرد.
» آموزش مفاهیمی همچون یادگیری، حافظه، شخصیت، سلامت روان و ... برای عموم مردم.
» اجرای برخی آزمون های روانشناختی با نظارت متخصصان مقاطع بالاتر روانشناسی .
» ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و در زمینه های روانشناسی و انجام پژوهش های عمومی و خصوصی.
» مربیگری مهارتهای زندگی تحت نظارت متخصصان این رشته.

 

فارغ التحصیلان روانشناسی می توانند در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
روانشناسی خانواده درمانی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی شناختی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی اسلامی با گرایش روانشناسی مثبت گرا

کلیه دروس رشته روانشناسی

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ دروس جبرانی حداقل ۶ و حداکثر ۱۵
۲ دروس پایه ۶۹
۳ دروس تخصصی ۳۷
۴ دروس اختیاری ۱۰
۵ دروس عمومی ۲۲

توجه: دانشجویان رشته کارشناسی روانشناسی ، ملزم به گذراندن ۱۴۴ واحد درسی برای فارغ التحصیلی می باشند.

فهرست دروس کارشناسی روانشناسی

دروس عمومی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اندیشه اسلامی (۱) مبدا و معاد ۲
۲ اندیشه اسلامی (۲) نبوت و امامت ۲
۳ انسان در اسلام ۲
۴ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام ۲
۵ فلسفه اخلاق (با تاکید بر مباحث تربیتی) ۲
۶ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) ۲
۷ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ۲
۸ عرفان عملی اسلام ۲
۹ انقلاب اسلامی ایران ۲
۱۰ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲
۱۱ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ۲
۱۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲
۱۳ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲
۱۴ تاریخ امامت ۲
۱۵ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۱۶ تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۲
۱۷ زبان فارسی ۳
۱۸ زبان انگلیسی ۳
۱۹ دانش خانواده و جمعیت ۲
۲۰ ورزش ۱ ۱
۲۱ تربیت بدنی ۱

توجه: دانشجو ملزم به گذراندن ۲۲ واحد از دروس عمومی می باشد.

 

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آمار مقدماتی پیش ۳
۲ زبان انگلیسی پیش ۳

توجه: تعداد واحدهای جبرانی مورد نیاز در رشته روانشناسی مقطع کارشناسی، برای هر دانشجو متفاوت می باشد و به تشخیص دانشکده می باشد.

 

دروس پایه
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مباحث اساسی در روانشناسی (۱) ۲
۲ مباحث اساسی در روانشناسی (۲) ۲
۳ تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن ۲
۴ مبانی جامعه شناسی ۲
۵ روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان ۲
۶ آمار توصیفی ۲
۷ آمار استنباطی ۳
۸ روش تحقیق ۳
۹ فیزیولوژی اعصاب و غدد ۲
۱۰ احساس و ادراک ۲
۱۱ روانشناسی فیزیولوژیک ۲
۱۲ انگیزش و هیجان ۲
۱۳ روانشناسی تحولی (۱) ۲
۱۴ روانشناسی تحولی (۲) ۲
۱۵ معرفت شناسی ۲
۱۶ آشنایی با فلسفه اسلامی ۲
۱۷ روانشناسی شخصیت ۲
۱۸ روانشناسی شناختی ۲
۱۹ کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ۲
۲۰ فلسفه علم روانشناسی ۲
۲۱ روانشناسی اجتماعی ۲
۲۲ متون روانشناسی به انگلیسی (۱) ۲
۲۳ متون روانشناسی به انگلیسی (۲) ۲
۲۴ روانشناسی تجربی ۳
۲۵ روان سنجی ۲
۲۶ روانشناسی یادگیری ۲
۲۷ روانشناسی تربیتی ۲
۲۸ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (۱) ۲
۲۹ آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث (۲) ۲
۳۰ آسیب شناسی روانی (۱) ۲
۳۱ آسیب شناسی روانی (۲) ۲
۳۲ مبانی راهنمایی و مشاوره ۲
۳۳ روانشناسی دین ۲

توجه: اخذ ۶۹ واحد از دروس پایه (تمامی دروس جدول)، برای دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی الزامی است.

 

دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آزمون های روانشناختی (۱) ۲
۲ آزمون های روانشناختی (۲) ۲
۲ اصول روانشناسی بالینی ۲
۴ بهداشت روانی ۲
۵ روانشناسی سلامت ۲
۶ آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۲
۷ روانشناسی و مشاوره خانواده ۲
۸ نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲
۹ فنون مشاوره و روان درمانی ۲
۱۰ راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ۲
۱۱ روانشناسی اجتماعی کاربردی ۲
۱۲ آسیب شناسی اجتماعی ۲
۱۳ روانشناسی صنعتی-سازمانی ۲
۱۴ روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه (۱) ۲
۱۵ روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه (۲) ۲
۱۶ توانبخشی کودکان با نیاز های ویژه ۲
۱۷ شیوه های اصلاح و تغییر رفتار ۲
۱۸ پژوهش (عملی - انفرادی) در روانشناسی ۳

توجه: برای دانشجویان کارشناسی روانشناسی اخذ ۳۷ واحد از دروس تخصصی (تمام دروس جدول بالا)، الزامی می باشد.

 

دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ روانشناسی جنسیت ۲
۲ روانشناسی سالمندی ۲
۳ مدیریت استرس (تنیدگی) ۲
۴ روانشناسی اعتیاد ۲
۵ روانشناسی رفتار مصرف کننده ۲
۶ علوم اعصاب شناختی ۲
۷ روانشناسی ورزش ۲
۸ پویایی گروه ۲
۹ روانشناسی کار و مدیریت ۲
۱۰ کلیات روانپزشکی ۲
۱۱ روانشناسی تبلیغات و رسانه ۲
۱۲ رفتار سازمانی ۲
۱۳ روانشناسی اخلاق ۲
۱۴ اخلاق حرفه ای ۲
۱۵ ناتوانایی های یادگیری ۲
۱۶ نگرش و تغییر آن ۲
۱۷ روانشناسی نظامی ۲
۱۸ روانشناسی سیاسی ۲

توجه: برای دانشجویان دوره کارشناسی، گذراندن حداقل ۱۰ واحد از واحدهای اختیاری برای فارغ التحصیلی الزامی است.

چارت درسی

جهت دانلود و مشاهده چارت درسی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص رشته روانشناسی اینجا کلیک کنید.