دانشگاه الکترونیکی ایرانیان به عنوان یکی از مؤسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با بهره مندی از اساتید مجرب و توانمند، فنآوری های نوین و تجهیزات پیشرفته و کادری متعهد و متخصص، پیشرو در ارائه مطلوب ترین خدمات آموزشی و پژوهشی و علمی با هدف تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور به کمک فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق اهداف عالیه توسعه و آبادانی کشور و تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم بطور جدی کوشا بوده و اجرای صادقانه آنها را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد.