ثبت نام دانش آموختگان موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

دانش آموختگان گرامی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان جهت ثبت نام پرسشنامه زیر را با دقت تکمیل و آن را ارسال فرمایید. لطفا قبل از تکمیل پرسشنامه موارد زیر را در نظر داشته باشید:
• اطلاعات درخواستی را (به جز آدرس پست الکترونیکی) صرفا با حروف فارسی درج نمایید.
• تکمیل مواردی که با علامت "*" مشخص گردیده اند الزامی است.
  • مشخصات فردی

  • مشخصات تحصیلی

  • درخواست ها