منظور از افیلیشن (Affiliation)، نام دانشگاه و یا موسسه‌ای است که نویسنده در هنگام نوشتن و سابمیت مقاله، در آن دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و یا کارمند آن موسسه محسوب می‌شود. فرمت صحیح افیلیشن موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان به شرح زیر می باشد:

 

افیلیشن فارسی:

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

 

افیلیشن انگلیسی:

Iranians University an e-Institute of Higher Education