رعایت موازین اسلامی، کرامت انسانی و احترام به حقوق داوطلبان، دانشجویان و کارکنان و اساتید گرانقدر

بهبود مستمر کیفیت و حفظ سطح علمی اعم از آموزشی و پژوهشی

استفاده از فنآوری های روز، ایمن و با کیفیت

مشارکت، مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق دانشگاهی و حرفه ای

افزایش رضایتمندی یادگیرندگان بر اساس ضوابط آموزش عالی

رعایت چارچوب ها و استانداردهای ارائه خدمت و قوانین بالادستی

پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشجویان در تمام سطوح آموزشی و پژوهشی

ایجاد محیطی پویا، کارآمد و نوآور

بهره گیری از جدیدترین برنامه های آموزشی و پژوهشی مؤثر و بروز جهانی